Kolejność wpisywania przedmiotów do e-dziennika

W e-dzienniku, w rubryce "Przedmioty i nauczyciele", przedmioty nauczane w danym roku w danej klasie należy wpisać w następującej kolejności:

1. język polski

2. język angielski

3. język niemiecki

4. muzyka

5. plastyka

6. historia

7. wiedza o społeczeństwie

8. przyroda

9. geografia

10. biologia

11. chemia

12. fizyka

13. matematyka

14. informatyka

15. technika

16. wychowanie fizyczne

17. edukacja dla bezpieczeństwa

18. zajęcia z wychowawcą

19. wychowanie do życia w rodzinie

20. doradztwo zachodowe

21. religia / etyka

© 2024 Zespół Szkół w Krzywczy