MISJA SZKOŁY

Jesteśmy powołani

aby - w duchu chrześcijańskich i ogólnoludzkich wartości - uczyć oraz wychowywać dzieci i młodzież na odpowiedzialnych, prawych Polaków i Europejczyków.

 

 Działamy

we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, zapewniając naszym uczniom wysoki
poziom nauczania, wychowania i opieki.

 

Wspieramy

wszechstronnie rozwój naszych wychowanków gwarantując bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

Wizja placówki

Wizja absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywczy

 

Wizja absolwenta Publicznego Gimnazjum w Krzywczy