Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

            Szkoła Podstawowa

 

13 wrzesień- Święto Szkoły

15,16,17 kwiecień- egzaminy ósmoklasistów

12 czerwiec

23 czerwiec