Jeśli szukasz pomocy dla swojego dziecka...

KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA 

Telefon: 116 123

(codziennie od 14.00 do 22.00)

 

NIEBIESKA LINIA

Telefon: 800 120 002

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA POWIATU PRZEMYSKIEGO

ul. Waygarta 1, 37-700 Przemyśl 

Telefon: 16 678 79 98

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ul. Focha 31, 37-700 Przemyśl

Telefon: 16 670 41 33

 

OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI (OWI)

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78, 37-700 Przemyśl

Telefon: 16 670 76 96

 

OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY (OREW)

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78, 37-700 Przemyśl

Telefon: 16 670 76 96

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Punkt konsultacyjny (w sytuacji kryzysowej)

ul. Parkowa 1, 37-740 Bircza

Telefon: 606 827 398

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowy Zespół ds Interwencji Kryzysowej

ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

Telefon: 16 675 00 1116 678 50 54

 

MIEJSKI OŚRODEK ZAPOBIEGANIA UZALEŻNIENIOM

Zespół Interwencji Kryzysowej w Przemyślu

ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl

Telefon: 16 671 39 5616 672 30 04

Telefon zaufania: 16 670 16 16

 

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach

Korytniki 14, 37-741 Krasiczyn

Telefon: 16 671 85 94

© 2024 Zespół Szkół w Krzywczy