Hate Over - klasa wolna od mowy nienawiści

 

W ramach akcji „Hate over – klasa wolna od mowy nienawiści” uczniowie gimnazjum mieli okazję poprzez swoją twórczość powiedzieć „Stop mowie nienawiści”. Powstało sześć plakatów i filmik.

I miejsce zajęły dwie grupy w kategorii:

plakat: K. Lach, J. Pusz
film: W. Zawada, E. Iwanicka, Z. Sosa, P. Krawczyk, S. Król, J. Kurasz
II miejsce w kategorii plakat: M. Brożyniak, E. Pękalska, J. Długosz, K. Pawłowska
III miejsce w kategorii plakat: K. Kurasz, I. Pawłowska.

Nasza szkoła (klasa IA wraz z wychowawcą) przystąpiła do udziału w projekcie "Hate over- klasa wolna od mowy nienawiści”.

To projekt skierowany do gimnazjalistów, rodziców i nauczycieli. Do 30.04.2106 r. zrealizujemy program „Hate over - klasa wolna od mowy nienawiści” obejmujący stworzenie wirtualnej platformy współzawodnictwa między szkołami z Lubelszczyzny i Podkarpacia opartego na grywalizacji, certyfikację min. 40 szkół i wyłonienie liderów w walce z mową nienawiści. Projekt oparty jest na grywalizacji - świadomym zastosowaniu technik wykorzystywanych w grach, aby ukierunkować działania ludzi na określony cel.

Na program „Hate over–klasa wolna od mowy nienawiści” składać się będzie wirtualna platforma grywalizacyjna, warsztaty dla młodzieży, nauczycieli i rodziców, zadania dla zespołu uczniów. Zadaniem szkoły jest oddelegowanie jednej klasy, zainteresowanej udziałem w projekcie. Na wirtualnej platformie grywalizacyjnej uczniowie tworzą profil swojej klasy i dokumentują efekty działań podejmowanych w ramach poszczególnych etapów programu. Za każde zrealizowane zadanie klasa otrzymuje określoną liczbę punktów, przydzielaną na podstawie oceny Komisji Eksperckiej. Grywalizacja jest podzielona będzie na 3 etapy (levele). Klasa na bieżąco może śledzić punktację i swoje miejsca na planszy w zestawieniu z innymi zgłoszonymi w projekcie uczestnikami - klasami ze szkół woj. lubelskiego i podkarpackiego.