Historia szkoły

Troska o dziecko jest pierwszym
i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”
                                                                                    Jan Paweł II

   

                                                                                             
    Z rokiem szkolnym 2014/2015 pracę nad wychowaniem młodzieży przejęła nowa placówka oświatowa: Zespół Szkół w Krzywczy z siedzibą w dawnym budynku Publicznego Gimnazjum w Krzywczy.
W skład Zespołu wchodzą dwie szkoły o bogatej historii:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywczy
Każda większa parafia, która była lepiej uposażona, miała prowadzić szkołę parafialną. Szczególnie parafie miejskie musiały ten obowiązek spełnić. Być może szkoła parafialna w Krzywczy istniała przed rokiem 1764, ale nie zachowały się wiarygodne zapiski. Zaś pierwsze wzmianki  o szkole w Krzywczy pochodzą z 1764r. Informacja ta dotyczyła szkoły greckokatolickiej. Pierwsze wzmianki o szkole prowadzonej przy kościele pochodzą z początków XIX w. Być może przez tak długi okres nie było szkoły parafialnej lub istniała czasowo.

     Celem nauczania w szkołach parafialnych było nabycie przez uczniów elementarnych wiadomości potrzebnych do kontynuowania nauki w kolegiach jezuickich czy pijarskich, względnie do wykorzystania ich na stanowiska np. pisarz miejski czy gminny, a także nabycie podstawowych wiadomości o wierze i moralności.

        Pierwsza wzmianka o szkole parafialnej w Krzywczy pochodzi z roku 1825. Przy kościele w mieście Krzywcza istniała szkoła parafialna, której fundacja wynosiła 50 reńskich płaconych przez dziedziców Krzywczy oraz kilka korców zboża od mieszczan. Naukę prowadził ksiądz proboszcz.

        Szkoła parafialna istniała do momentu utworzenia przez władze austriackie szkoły państwowej. Utworzono ją 30 VI 1875r. Powstała wtedy jednoklasowa Szkoła Pospolita w Krzywczy, która obejmowała następujące miejscowości: Krzywczę, Wolę Krzywiecką, Ruszelczyce, a także należące do tych miejscowości obszary dworskie. Szkoła była utrzymywana przez gminę Krzywcza i obszary dworskie, które w sumie łożyły na nią rocznie 99,72 zł oraz 16 zł w drewnie opałowym.

        Aby można było założyć szkołę dwuklasową trzeba było spełnić pewne warunki, które leżały w gestii władz gminnych. Szkoła musiała obejmować większą liczbę uczniów, w tym celu przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami gminy Krzywczy, Ruszelczyc, Woli Krzywieckiej, a Szkolną Radą Krajową w Przemyślu. Porozumieniem z dnia 30 VI 1885r. utworzono szkołę dwuklasową z dniem 1 lutego 1893. W utworzonej szkole pracował jeden nauczyciel kierujący i jeden nauczyciel młodszy.

        W roku 1910 istniała już szkoła czteroklasowa z językiem polskim. Przez wiele lat Krzywcza, mimo złych warunków lokalowych, nie mogła sobie pozwolić na budowę nowej szkoły, gdyż brak środków finansowych uniemożliwiał prowadzenie inwestycji.

        W okresie powojennym szkoła kilkakrotnie zmieniała miejsce. Zajmowała czworaki obok pana Lekkiego, dworek, dom pana Orłowskiego (obok nowego domu pana Legenca), budynek starej szkoły (dziś górny). W roku 1946 r. szkołę przeniesiono do budynku po plebani greckokatolickiej, w której do dnia 31 sierpnia 2014 r  funkcjonowała po przeprowadzeniu kapitalnego remontu.

 

Artykuł z Biuletynu Informacyjnego wydanego z okazji 600-lecia  Parafii Krzywcza -  Piotr Haszczyn "Szkoła Podstawowa w Krzywczy w latach 1878 - 1939 r."

Publiczne Gimnazjum w Krzywczy

    W wyniku reformy edukacji realizowanej w Polsce od 1 września 1999 roku powstały trzyletnie gimnazja. Początkowo w gminie Krzywcza, w związku z brakiem odpowiedniego budynku, pierwsze klasy gimnazjalne uczyły się w okolicznych szkołach podstawowych. Z dniem 1 września 2000 roku oddano nowo wybudowany budynek szkolny i edukację rozpoczęło ok. 200 uczniów.
     Dyrektorem został mgr inż. Zygmunt Sobol, który od początku tworzył szkołę przyjazną gimnazjalistom. W roku szkolnym 2001/ 2002 do Publicznego Gimnazjum w Krzywczy uczęszczało ok. 300 uczniów uczących się w 12 oddziałach, dojeżdżających z 9 miejscowości gminy.
W szkole działały liczne koła zainteresowań, których celem był wszechstronny rozwój ucznia.
    Od 2006 roku gimnazjaliści korzystają z nowoczesnej hali sportowej i mogą wcielać w życie hasło: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

© 2024 Zespół Szkół w Krzywczy