NAUCZYCIELSKIE  DYŻURY  KONSULTACYJNE  DLA  RODZICÓW 

W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017

 

 

·mgr Urban Elżbieta – dyrektor przyjmuje rodziców w piątek na 7 lekcji lub po uzgodnieniu w innych godzinach.

·mgr Amarowicz Maria                          Środa                          6 lekcja

·ks. mgr Bis Krzysztof                             Poniedziałek             2 lekcja

·mgr Bucik Marta                                    Środa                         4 lekcja

·mgr Ekiert Anna                                      Piątek                        3 lekcja

·mgr Jaszczak Liliana                              Środa                         4 lekcja

·Kaczmarek Ewelina                                Czwartek                   3 lekcja

·mgr Kapuśniak Joanna                          Wtorek                      4 lekcja

·mgr Kaszycka Bernarda                         Środa                         3 lekcja

·mgr Korytko Ewa                                    Piątek                        1 lekcja

·mgr Pawlus Ewa                                      Środa                         1 lekcja

·dr Pękalski Piotr                                     Piątek                        3 lekcja

·mgr Płachta Mariusz                              Czwartek                   5 lekcja

·mgr Sas – Flisak Jolanta                       Środa                         2 lekcja

·mgr Sobol Danuta                                   Wtorek                      3 lekcja

·mgr Szelążek Piotr                                  Piątek                       4 lekcja

·Wąsowicz Beata                                      Środa                         1 lekcja

·ks. mgr Wilusz Janusz                           Wtorek                      5 lekcja

·mgr Wolarz Agata                                  Poniedziałek             5 lekcja

·mgr Zaleska Renata                               Czwartek                   5 lekcja

·mgr Ziemiański Łukasz                         Poniedziałek            przed 1 lekcją