KOMUNIKAT W SPRAWIE RODO


W związku z nowymi wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, nasza firma aby przekazać Państwu jasne i rzetelne informacje na temat pobieranych przez nas danych i ich ochrony oraz praw Państwu przysługujących stworzyła nową Politykę Prywatności. W celu poprawienia jakości usług korzystamy technologii z plików cookies, które wysyłane są automatycznie. Mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia prywatności w przeglądarce. Dalsze pozostawanie na naszej stronie bez zmian ustawień przeglądarki jest równoznaczne z akceptacją naszej Polityki Prywatności, którą przeczytać mogą Państwo tutaj. Czytaj więcej...


 

 


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Szkoły Podstawowej imienia 11. Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy

 

Skład Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodnicząca:  Amelia Sitnik

Zastępca: Amelia Sobol

Sekretarz: Gabriela Pawłowska

Skarbnik: Bartosz Pakuła, Sandra Furman

 

 

 Opiekunami SU są p. Marta Bucik i p. Bożena Maryńczak.

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

Reprezentuje interesy uczniów w zakresie: oceniania, klasyfikowania i promowania form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:

  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami

  • prawo do organizacji życia szkoły

  • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej

  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
    w porozumieniu z Dyrektorem

  • prawo wyboru nauczyciela spełniającego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego


Posiada prawa i obowiązki, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.


 

2020 Copyright Zespół Szkół w Krzywczy Rights Reserved