foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Szkoły Podstawowej imienia 11. Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

            Szkoła Podstawowa

 

2 maja 2017 r.                         (wtorek)

4 maja 2017r.                         (czwartek)

5 maja 2017r.                         (piątek)

16 czerwca 2017 r.                 (piątek)

21 czerwca 2017r.                  (środa)

22 czerwca 2017r.                 (czwartek)

 

        Gimnazjum

 

19 kwietnia 2017 r. –            (środa), egzamin - część humanistyczna

20 kwietnia 2017 r. –            (czwartek), egzamin– część matematyczno -przyrodnicza

21 kwietnia 2017 r. –            (piątek), egzamin– język niemiecki i język angielski

2 maja 2017 r.                        (wtorek)

4 maja 2017r.                         (czwartek)

5 maja 2017r.                         (piątek)

16 czerwca 2017 r.                 (piątek)

21 czerwca 2017r.                  (środa)

 

 

 

 

 

 

 

2019 Copyright Zespół Szkół w Krzywczy Rights Reserved