Można zapisywać dzieci na świetlicę szkolną. Ilość miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo do zapisu mają dzieci tych rodziców, gdzie oboje rodzice pracują zawodowo, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Ulotka

Ogólne warunki ubezpieczenia

Informacja o produkcie ubezpieczenia

 

Dowóz od dnia 2 września 2021 r.:

I kurs - Średnia Góra 7.00  Średnia Sklep 7.03   Średnia Gorzelnia 7.06  

Wola Krzywiecka Przystanek przy głównej drodze 7.12   Szkoła w Krzywczy 7.17

Ruszelczyce (obok Szkoły ok. 7.25)  Ruszelczyce sklep 7.30  Ruszelczyce przystanek przy głównej drodze 7.35

Chyrzyna 7.40 Szkoła Krzywcza 7.45

II kurs - Wola Krzywiecka Sklep 7.50   Szkoła Krzywcza 7.57

 

 Odwóz od dnia 2 września 2021 r.:

I kurs - 12.45 - Wola Krzywiecka , Średnia

II kurs - 13.50 - Chyrzyna -Ruszelczyce (obok szkoły ok.-14.00)

Szkoła Krzywcza 14.25 - Średnia , Wola Krzywiecka

III kurs -15.15 Chyrzyna, Ruszelczyce ,

15.45 -Wola Krzywiecka, Średnia